AWARDS

מגיני הוקרה עם כבוד

מגני הוקרה שכייף לתת, לקבל ולהציג

מגינים מיוחדים מקריסטל עם הדפסה או עם חריטת לייזר, תעודות הוקרה ופסלים מיוחדים.
מתאימים כמתנות הוקרה, לעובדים מצטיינים, מתנות פרישה וותק או כפרסים בתחרויות.
אנו מייצרים במגוון חומרים ומפרטים שונים – הכל בהתאם למעמד ההוקרה ומקבליה.