פסלון מכחול ברונזה

פסלון מכחול ברונזה "אפותיאוזה למכחול"
כלומר: להאדיר ולהעצים  את מעמדו של המכחול ככלי יצירה בעל כוח רב ומכריע!

המכירה באתר ללקוחות עסקים בלבד!
כמות מינמום להזמנה: